QM ENVIRONMENTAL SERVICES NEDERLAND

De milieuvriendelijkste oplossing

 

QM Environmental Services Nederland

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van milieubiotechnologische en chemische oplossingen voor milieuproblemen in bodem, water en lucht? Bij QM Environmental Services Nederland helpen we u graag door het aanbieden van oplossingen op het gebied van verschillende milieuvraagstukken.

De beste behandeling voor ieder probleem

Bij het oplossen van problemen kijken we altijd naar het rendement voor het milieu en de economie. Daarnaast vergelijken we onze oplossingen met andere alternatieven. Op deze manier bent u verzekerd van de beste behandeling. Wij leveren oplossingen op het gebied van industriële en communale afvalwaterbehandeling, afvoerreiniging en rioolontluchting tegen stankoverlast, oppervlaktewaterbehandeling, geur en H2S-controle, slurrybehandeling (zoals mest en slib), vergisting en bodemsanering.

Duurzaam en milieuvriendelijk

Met onze jarenlange ervaring zorgen we voor geïntegreerde oplossingen voor veel van de door de mens veroorzaakte problemen. Deze oplossingen helpen op een duurzame en milieuvriendelijke wijze bij het herstellen van de natuurlijke balans in eerder genoemde toepassingsgebieden. Onze oplossingen zijn tijd-, arbeid- en kostenbesparend.

Schakel ons in voor uw problemen

Wilt u weten hoe QM Environmental Services in Den Haag u kan helpen, bijvoorbeeld bij het verhelpen van operationele problemen in uw afvalwaterzuiveringsproces, het optimaliseren van biologische processen in bodemsaneringen, grondwatersaneringen tegen vervuilde grond en nog vele andere toepassingen in bodem, water en lucht? Raadpleeg dan onze website of neem direct contact met één van onze specialisten op.

Bekijk onze promotievideo om te zien wie QM Environmental Services is en wat wij doen.