Aquarel

De in Duitsland ontwikkelde Aquarel® producten zijn zeer effectieve mengsels van speciale poly-aluminium verbindingen met organische en anorganische additieven. In stedelijke en industriële afvalwater- zuivering worden ze gebruikt voor proces- en actief slib optimalisatie en worden ook toegepast als precipitatie/ uitvlokkingsmiddel in fysisch/chemische voorzuiveringsystemen en voor fosfaatverwijdering.

De samenstelling van de Aquarel® producten wordt aangepast aan de betreffende toepassing waardoor een opmaat product geleverd wordt met maximaal rendement.

Aquarel® systeem producten hebben een zeer positieve invloed op het biologische slib in de zuiveringsinstallatie en op de overall prestaties van het zuiveringssysteem (vlokstructuur, samenklontering en bezinkingseigenschappen, zuiveringsrendementen, lager niveau van slibproductie, enz.). Vooral de groei van draadvormige bacteriën (o.a. Microthrix parvicella, Nocardia en andere Actinomyceten …) en de negatieve effecten van deze draadvormers (bulking, drijvend slib, schuimvorming, slib en suspensie uitspoeling) wordt door Aquarel® gebruik op een effectieve wijze verminderd. Bovendien worden de producten gebruikt als een effectief coagulatie/flocculatie middel voor fosfaatverwijdering en CZV reductie.  De Aquarel® producten hebben een geringe invloed op de zuurcapaciteit en resulteren in een verbeterde slibontwatering waardoor minder slib afgevoerd hoeft te worden.

Aquarel® systeem producten zijn dus ook geschikt voor de meest moeilijke toepassingen en problemen en voor een maximale optimalisatie van het zuiveringssysteem.

Aquarel® systeem producten zijn gemakkelijk te hanteren en zijn ook betrouwbaar bij lage temperaturen. Ze worden uitsluitend bereid uit zuivere grondstoffen. Er is dus geen inbreng van verontreinigende stoffen in het zuiveringsslib.

 Belangrijkste toepassingsgebieden:

  • Optimalisatie van de zuiveringsslibeigenschappen
  • Neerslag en flocculatie van colloïden, troebelheid en zwevende stoffen
  • CZV reductie door middel van primaire, secundaire en gelijktijdige neerslag
  • Bestrijding van draadvormige bacteriën
  • Verbetering van de sedimentatie
  • Fosfaat verwijdering

Dosering en toepassing:
Aquarel®
producten moeten in een onverdunde vorm worden toegevoegd op een goed gemengde plek in het zuiveringssysteem. De doseerhoeveelheden hangen zeer sterk af van de individuele situatie en de  bijbehorende randvoorwaarden. QM Environmental Services Nederland voert voorafgaand aan toepassing in de praktijk, laboratoriumtesten uit om de juiste product- samenstelling en dosering te bepalen.

Levering:
Los in een tanker of in een 1000 liter herbruikbare IBC. Levering van concentraten is mogelijk.

Chemische karakterisering

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe Aquarel® een oplossing voor uw afvalwaterzuivering kan bieden of maak een afspraak met onze afvalwatertechnoloog.

Chemische karakterisering: Vloeibaar precipitant / flocculant van polyaluminium-hydroxidechloride, op basis van organische en anorganische additieven.

Chemische en fysische eigenschappen: (afhankelijk van de Aquarel® samenstelling)

Al3+: 8,3-9,2% (3,1-3,4 mol / kg)
Al2O3: 15,7 – 17,4 %
Dichtheid (20 °C): 1,35-1,37 (± 0,1) g/cm3
Kleur: Geelachtig
Oplosbaarheid in water: Volledig
pH (bij 20 °C): <2
CAS – nr: 1327-41-9 (van de gevaarlijke stof)

Aquarel® producten worden gedoseerd met behulp van automatische doseerinstallaties die in een container kunnen worden ingebouwd. QM Environmental Services Nederland levert losse doseerinstallaties tot containerunits die meerdere IBC’s kunnen huisvesten.