Bodem & grondwatersanering

QM Environmental Services Nederland is al meer dan 15 jaar een betrouwbare leverancier van producten die ingezet kunnen worden bij biologische bodem- en grondwatersaneringsprojecten.

Onze producten richten zich op het stimuleren van de biologische afbraak van verontreinigingen zoals petroleum producten (benzine, huisbrandolie, diesel, smeermiddelen), ontvettingsmiddelen zoals PER en TRI maar ook op meer ongewone verontreinigen waaronder explosieve stoffen zoals perchloraten, TNT, RDX , radionucliden en mijnbouw residuen.

De complete familie aan grondwatersaneringsproducten die wordt geleverd door QM Environmental Services Nederland, wordt ondersteund door een team van ingenieurs en wetenschappers die helpen bij het ontwerp en de implementatie van een saneringsproject, vanuit het laboratorium met biologische afbreekbaarheidstesten tot testen op locatie en volledige sanering.

Ons productenpakket voor bodem & grondwatersanering bestaat uit:

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze oplossingen op het gebied van bodem- en grondwatersanering.

Product Verontreinigingen  
MicroCat bioaugmentatie producten
EOx zuurstof levering
EAS anoxische afbraak stimulatie

 

Petroleum koolwaterstoffen

(diesel, huisbrandolie,  benzine, MTBE, BTEX, creosoten, PAK’s, PCP, Vinyl Chloride, 1,4-dioxane,…)

Product Verontreinigingen  

EOS 100, Pro, QR

EOS ZVI, ZVIxl

Gechloreerde oplosmiddelen, Ethenen (PER, TRI, DCE, VC);

Ethanen (Trichloorethaan);

Methanen (Tetrachloormethaan);

Perchloraat (ClO4); Chromaat (CrO4 2-); Explosieven (TNT, RDX, HMX); Nitraat; Radionucliden (TcO4- , UO22+); Acid mine drainage

BAC -range Specifieke bacterieculturen voor VoCl’s, Chloorethanen  
Product Verontreinigingen  

QM-ZviER

Nulwaardig ijzer

Gechloreerde oplosmiddelen, Ethenen (PER, TRI, DCE, VC);

Zware metalen (Selenium, chroom, lood, arseen, etc.)

Radionucliden

Product Verontreinigingen  
CoBupHMg

Veilige, gemakkelijk te gebruiken, langdurige colloïdale buffer

Gebruik alleen of met een EOS® geëmulgeerde olie voor grondwater pH buffering als de pH onder het optimale bereik voor bioremediatie ligt. Neerslag enkele van opgeloste metalen is mogelijk.