Geur & H2S Controle

Geuremissie vormt een serieus probleem voor mensen die in de buurt wonen of werken van plaatsen waar geur geproduceerd wordt. Deze plaatsen kunnen zijn fabrieken, afvalwaterzuiveringen, een rioolgemaal, vuilstort, varkens- en pluimveehouderijen, maar ook het lokale afhaal restaurant waarvan de afvoer van de afzuigkap in de keuken kooklucht in de omgeving uitstoot.

 Sommige geurverbindingen kunnen direct schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals b.v. H2S (rotte eieren stank) of organische oplosmiddelen, andere zijn in eerste instantie onprettig maar kunnen op de lange termijn ook zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen die er aan blootgesteld worden. In beide gevallen moet er iets aan gedaan worden. Overheden handhaven steeds strenger daar waar geur uitgestoten wordt.

 QM Environmental Services Nederland levert verschillende producten en systemen die toegepast worden om geuren te neutraliseren of geurvorming te voorkomen.

De producten van QM Environmental Services Nederland op het gebied van geur & H2S controle omvatten MicroCat® microbiële formuleringen, Dry Vapour Unit ontgeuringsinstallaties en QM-Bioactivatoren.

Deze producten zijn onder andere succesvol toegepast in de volgende situaties:

 • H2S-controle in riolen, rioolgemalen en afvalwaterzuiveringen
 • Geurcontrole bij afvalverwerking en compostering
 • Geurcontrole in vetputten
 • Biofilter opstart en onderhoud
 • Varkens en pluimveehouderijen
 • Mestsilo’s
 • Sanitair zoals openbare toiletten
 • Rioolwaterzuiveringsslibontwatering
 • opslag en transport
Producten

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze producten en hoe deze voor uw geurprobleem een oplossing kunnen bieden.

MicroCat®-ANL is een vloeibaar mengsel van geselecteerde, geadapteerde fotolithoautotrofe en chemolithoautotrofe bacteriën voor gebruik onder anoxische en anaërobe omstandigheden. Het product is geformuleerd voor gebruik in slib, compost, verontreinigde grond en afvalwater om geuren te onderdrukken en biologische afbraak te versterken wanneer de hoeveelheid beschikbare zuurstof gelimiteerd is.

De bacteriën in MicroCat®-ANL breken vluchtige vetzuren af en voorkomen de vorming van waterstofsulfide (H2S).

Doseerinstallaties voor de automatische dosering van MicroCat®-ANL in rioolgemalen. Verkrijgbaar op huur- of koopbasis.
Een microbieel poeder met bacteriën die mestdrijflagen vloeibaar maakt en geurvorming verhindert.
Een natuurlijk product dat op de leefvloer van de dieren verneveld wordt. De ingrediënten van QM-BioStable activeren natuurlijk voorkomende bacteriën, die aanwezig zijn in de mest, om organisch materiaal en ammonium in de mest versneld en volledig af te breken. Dit vermindert de stank en verbetert de totale gezondheid van de dieren waardoor er minder antibiotica nodig is, er minder sterfte is en de dieren meer gewicht hebben aan het einde van de groeicyclus.

Een innovatief ontgeuringssysteem voor geurbestrijding in de atmosfeer. Maakt gebruik van droge damp technologie waarbij een geur neutraliserende vloeistof in een droge damp vorm wordt gebracht en in het gebied waar de geur is wordt verspreid.

De Dry Vapour Unit (DVU) is zowel binnen als buiten inzetbaar en verkrijgbaar in verschillende capaciteiten zodat kleine of grote locaties effectief ontgeurd kunnen worden. De DVU wordt ingezet op de volgende locaties:

 • Restaurantkeukens
 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties
  – Buffertanks
  – Slibopslag en ontwatering
 • Compostering & afvalverwerkingslocaties
 • Vuilniswagens
 • Bodemsaneringen
 • Varkens- & kippenstallen
 • Vergistingsinstallaties