Oppervlaktewaterbehandeling
QM Environmental Services Nederland biedt diverse oplossingen voor het behandelen van oppervlaktewateren. Wij richten ons op het verwijderen van verontreinigingen, het voorkomen van algengroei en het verwijderen van sliblagen die zich in de loop der tijd hebben gevormd.
Oppervlakte wateren in Nederland hebben te kampen met de instroom van verontreinigende stoffen via lozingen, rioolwater overstorten, vanuit de bodem of vanuit de lucht. Rioolwater-overstorten zijn de afgelopen jaren steeds verder teruggedrongen waardoor diffuse bronnen momenteel de hoofdmoot vormen van de influx van verontreinigingen in het oppervlakte water.

Deze diffusie bronnen kunnen meststoffen zijn afkomstig vanuit de landbouw, uitwerpselen van watervogels die in een bepaald gebied leven maar ook illegale lozingen van drugslaboratoria en de industrie. Het effect van deze lozingen op een aquatisch systeem zoals een vijver of plas kan desastreus zijn. De influx van meststoffen of uitwerpselen van vogels kan bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van blauw algen bij warm weer omstandigheden. De illegale lozingen van chemicaliën heeft een dodelijk effect op vissen en ander dierlijk waterleven in het getroffen gebied omdat deze stoffen giftig kunnen zijn maar ook het aanwezig zuurstof in het water kunnen verbruiken waardoor de dieren letterlijk kunnen stikken.

QM Environmental Services Nederland

QM Environmental Services Nederland levert een pakket aan biologische en minerale oplossingen die nutriënten uit het oppervlakte water verwijderen en organische verontreinigingen en sliblagen biologisch afbreken. Hierdoor worden de voedingsstoffen die algen gebruiken uit het oppervlaktewater verwijdert waardoor deze zich niet meer kunnen ontwikkelen en het water verheldert en worden sliblagen op de bodem kleiner waardoor minder traditioneel gebaggerd hoeft te worden.

Voor de behandeling

Na de behandeling

Producten
Waar het industriële verontreinigingen betreft kiest QM Environmental Services Nederland op basis van het type verontreiniging het juiste MicroCat-product om deze verontreiniging biologisch af te breken.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze productspecialisten.

Een bioformule voor micro-algencontrole. MicroCat-AL3 is een mengsel van geselecteerde, geadapteerde micro-organismen om algengroei in oppervlaktewateren te voorkomen. Het kan worden toegepast in tuinvijvers, plantsoenvijvers, meren, facultatieve vijvers die gebruikte worden om gezuiverd huishoudelijk afvalwater in op te vangen, in waterbassins bij kassen en andere langzaam stromende waterwegen.

Waar draadalgen het probleem vormen is MICROCAT-ALN een speciaal ontwikkelde bioformule voor de preventie van draadalgengroei.

MicroCat-ALF Vis bioformule is een synergetische mix van geselecteerde, natuurlijk voorkomende, niet-pathogene nuttige micro-organismen voor gebruik bij het verbeteren en behouden van de waterkwaliteit in viskwekerijen.

MicroCat-ALF is verkrijgbaar in verschillende vormen die geschikt zijn voor een breed scala aan waterkwaliteit en aquacultuurtoepassingen.

MicroCat-ALSH is een synergetische mix van geselecteerde, natuurlijk voorkomende, niet-pathogene nuttige micro-organismen voor gebruik bij het verbeteren en handhaven van de waterkwaliteit, vooral bij garnalenkwekerijen.

MicroCat-ALSH is verkrijgbaar in verschillende vormen die geschikt zijn voor een breed scala aan waterkwaliteit en aquacultuurtoepassingen.

MicroCat-HX is met name geschikt voor het afbreken van verontreinigingen die ontstaan zijn door illegale lozingen van chemicaliën, b.v. lozingen van druglaboratoria maar ook afvalwater met medicijnresten.

MicroCat-HX bevat een combinatie van aërobe en facultatief anaërobe micro-organismen die geselecteerd zijn uit de natuur op hun eigenschap om een breed scala aan synthetische organische stoffen af te breken. MicroCat-HX bevat tevens een specifiek actief koolpoeder om lage niveaus aan toxische stoffen, die aanwezig zijn in het oppervlakte water, te immobiliseren.

MicroCat-HX zit verpakt in wateroplosbare zakjes van biologisch afbreekbaar materiaal. Dit maakt dosering zeer eenvoudig.

MicroCat-XRT is een speciale mix van geselecteerde, geadapteerde micro-organismen voor het afbreken van oliefilms en drijflagen die ontstaat zijn als het gevolg van illegale lozingen of door te water geraakte voertuigen. MicroCat-XRT bevat een combinatie van aerobe en facultatieve anaerobe micro-organismen geselecteerd uit de natuur op hun eigenschap om een breed scala aan natuurlijke en synthetische organische verbindingen af te breken in combinatie met additionele nutriënten om biologische afbraak te stimuleren.

MicroCat-XRT zit verpakt in wateroplosbare zakjes van biologisch afbreekbaar materiaal. Dit maakt dosering zeer eenvoudig.

QM-Biodredge is een combinatie van een natuurlijk voorkomende aerobe en facultatief anaerobe bacteriën in combinatie met minerale dragers. De micro-organismen in het QM-Biodredge zijn geselecteerd zijn op hun eigenschap om nutrienten opgelost in het water op te nemen en organisch materiaal af te breken. De micro-organismen zijn ongevaarlijk voor mens en dier. De combinatie van de micro-organismen en de minerale dragers dalen via het water naar de waterbodem, onderwijl voedingstoffen opnemend die de bacteriën kunnen gebruiken. Eenmaal op de bodem aangekomen gaan de micro-organismen aan de slag met het afbreken van organisch slib materiaal dat zich in de loop der tijd op de bodem heeft opgehoopt. De verwijdering van de nutrienten uit de waterfase zorgt voor een verheldering van het water omdat micro-algen geen voeding meer hebben en zich daarom niet meer kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan zonlicht verder in het water doordringen waardoor waterplanten zich weer kunnen ontwikkelen en zuurstof kunnen gaan produceren. De toename van het zuurstofgehalte in het water stimuleert de micro-organismen van QM-Biodredge en deze zullen het organische slib materiaal sneller gaan afbreken.

QM-Biodredge is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, van zeer fijn poeder tot korrels van 3 tot 5 mm.