Dry Vapour Unit | Ontgeuringsinstallatie

De Dry Vapor Unit (D.V.U.) is een innovatief systeem dat wordt gebruikt om geuren te neutraliseren. De D.V.U. is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals afvalstortplaatsen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, rioolslibopslag- en verwerkingsinstallaties, composteerfaciliteiten, fabrieken in verschillende sectoren met geurproductie en bodemsaneringsprojecten.

De D.V.U. systeem werkt op basis van droge verdamping van een geurverminderende vloeistof die geen vocht achterlaat in het behandelde gebied. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van de traditionele vernevelingssystemen die afhankelijk zijn van water als drager voor de geurneutralisator.

Belangrijkste Eigenschappen van de Dry Vapor Unit

  • Geen water nodig
  • Kan overal worden ingezet (in gebouwen, open terrein, schoorstenen en ventilatiesystemen)
  • Heeft een directe werking
  • Eenvoudig te installeren en te bedienen
  • Geen behoefte aan grote opslagtanks of ventilatoren
  • Economisch in gebruik

Neem contact met ons op voor meer informatie.