Over ons

=

QM Environmental Services Nederland specialiseert zich in milieubiotechnologische en chemische oplossingen voor milieuproblemen in bodem, water en lucht. QM Environmental Services Nederland is onderdeel van de QM Environmental International groep die door heel Europa actief is met het bieden van oplossingen op het gebied van milieuvraagstukken.

QM Environmental Services Nederland levert een breed scala aan oplossingen die het resultaat zijn van tientallen jaren aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubiotechnologie en chemische technologie. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een scala aan oplossingen die het mogelijk maken versnelde verwijdering van verontreinigingen te realiseren in afvalwater, bodem en grondwater, oppervlaktewateren, slib/slurry en lucht.

QM Environmental Services kiest voor de milieuvriendelijkste oplossing wanneer het gepresenteerd wordt met een probleem. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling van oplossingen voor problemen bij onze klanten gekeken wordt naar het milieu- en economische rendement dat deze oplossing oplevert en wordt vergeleken met alternatieven. De uiteindelijke oplossing of applicatie is een combinatie van kosteffectiviteit en milieurendement.

=

Productveiligheid

De biotechnologische producten die QM  levert aan de diverse sectoren voldoen aan de biologisch agens van groep 1 norm vastgelegd in de EU-richtlijn 2000/54 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk. (Artikel 2. Definities a) “biologisch agens van groep 1: een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens een ziekte kan veroorzaken;”)

Intensieve controle voor, tijdens en na productie van ingrediënten en eindproduct, garandeert de veiligheid van de producten voor mens, flora en fauna. Het gehele proces van productie tot kwaliteitscontrole is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Ons team
Het team van QM Environmental Services Nederland bestaat uit ervaren experts met jarenlange ervaring op het gebied van afvalwaterbehandeling, biologische bodemsanering, oppervlaktewaterbehandeling, geurcontrole, etc..

Robert Wagenveld

DIRECTEUR & OPRICHTER

Robert heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van de toepassing van gespecialiseerde microbiële producten voor afvalwaterzuivering, bodemsanering, algen controle, geur controle en afvoer, vet-/pompput en rioolonderhoud en mestbehandelingen in varkens en kippenstallen. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van ontwerp en uitvoering van in situ bodemsanering.

Robert is in 1994 afgestudeerd in de richting biotechnologie aan de Poly Technische Faculteit van de HR&O te Rotterdam.

Peter Reijnoudt

Verkoop

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring in commerciële functies sinds zijn afstuderen aan de Hoge School Zeeland (HEAO-CE). Sinds januari 2022 is Peter actief bij QM Environmental Services Nederland en verantwoordelijk voor marktontwikkeling op het gebied van afvalwaterzuivering, ontgeuring en vergisting.