QM-ZviER

QM-ZviER nulwaardig ijzer (m-ZVI) media levert tot 100% meer oppervlakte, reactiviteit en levensduur voor uw meest circulaire in-situ chemische reductie (ISCR) saneringsproject.

QM-ZviER microschaal nulwaardig ijzer (m-ZVI)

QM-ZviER-media wordt gemaakt door een uniek fysisch-chemisch gecombineerd proces. Vergeleken met het traditionele ijzerpoeder heeft ons micron-ijzerpoeder de kenmerken van een groot specifiek oppervlak, een laag redoxpotentieel (ORP), een hoge chemische activiteit en een langdurige werking. Het kan de verwijderingsefficiëntie van gechloreerde verontreinigende stoffen in bodem en grondwater aanzienlijk verbeteren en de tijd van milieusanering aanzienlijk verkorten. Het kan op grote schaal worden gebruikt in bodem- en grondwatersanering, industriële afvalwaterzuivering en andere toepassingsgebieden.

QM-ZviER producten variëren in groottes van 5 μm tot 2.000 μm en zijn geschikt voor elk scenario voor corrigerende behandeling met reductieve chemie.

Voordelen van QM-ZviER

 • Hoge chemische reactiviteit
 • Hoge sterkte / hoge hardheid
 • Verschillende deeltjesgroottes voor verschillende toepassingen
 • Groot specifiek uitwisselend oppervlak
 • Lage redoxpotentiaal (ORP)

Doelverontreinigingen Toepassingsmethode
 • Gechloreerde koolwaterstoffen (PER, TRI, etc..)
 • Bodeminjectie
 • Zware metalen (Selenium, Chroom, Lood, Arseen, etc..)
 • Soil blending
 • Radionucliden
 • Permeabele reactieve barrière (PRB)

Abiotische β-eliminatie
Ontworpen om de β-eliminatie te maximaliseren, beperkt QM-ZviER nulwaardig ijzer de productie van schadelijke dochterproducten die kunnen ontstaan tijdens hydrogenolyse. Hydrogenolyse is de opeenvolgende vervanging van chloride-ionen door waterstof, waarbij verbindingen worden gevormd zoals cis-DCE en VC, deze zijn giftiger en snelheidsbeperkend tijdens biotische afbraak. Bij β-eliminatie worden twee chlooratomen vervangen door een drievoudige binding tussen de koolstoffen, waardoor een acetyleengroep wordt gevormd. Gechloreerde acetylenen zullen snel worden afgebroken met nulwaardig ijzer waarbij onschadelijk etheen of ethaan gevormd wordt. Alle QM-ZviER-producten zijn ontworpen om de vorming van giftige bijproducten te minimaliseren.

QM-ZviER productenoverzicht