Communale afvalwaterbehandeling

Op het gebied van rioolwaterzuivering levert QM Environmental Services Nederland een breed scala aan oplossingen aan waterschappen maar ook voor particulieren met IBA-systemen. Onze producten zijn geformuleerd om operationele problemen in alle afvalwaterzuiveringsstappen op te lossen en in vele gevallen te voorkomen als ze op preventieve basis gebruikt worden.

QM Environmental Services Nederland B.V. levert oplossingen voor o.a. de volgende operationele problemen:

 • Verminderde verwijdering van vaste stoffen in primaire zuiveringssystemen zoals zandvangers, voorbezinktanks
 • Slechte slibbezinking als gevolg van draadvormige micro-organismen
 • Slibuitspoeling bij extreme RWA aanvoer
 • Verstoppingen slibleidingen als gevolg van vetophoping
 • Vetophoping in beluchtingstanks
 • Verminderde biologische activiteit als gevolg van calamiteiten of giftige stoffen in het influent
 • Overmatige slibproductie
 • Fosfaatverwijdering
 • Verslechterde nitrificatie
 • Schuimvorming
 • Slibvergisting
 • Geur

Voor de behandeling

Na de behandeling

QM Environmental Services Nederland werkt met u als probleemhebber samen om te komen tot een kosteneffectieve oplossing van uw operationele afvalwaterbehandelingsproblemen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ons productenpakket voor communale afvalwaterzuiveringen bestaat uit:

HS & Geurreductie in rioolnetwerken, slibopvang, verwerking & afvoer
MicroCat-ANL – Een microbiële vloeistof met bacteriën die geuren veroorzaakt door H2S vorming en rotting van organisch materiaal effectief en kosteneffectief voorkomen. Het voorkomt overlast in de omgeving van gemalen en verlengt de levensduur van rioleringsnetwerken omdat H2S vorming voorkomen wordt.

Deze microbiële vloeistof wordt via onze automatische doseerunits in een rioolgemaal gedoseerd op basis van het gemiddelde debiet. De bacteriën uit het product koloniseren het netwerk en vermenigvuldigen zich daar. In vergelijking met chemische alternatieven is een geringe hoeveelheid van MicroCat-ANL nodig om een netwerk geur en H2S vrij te houden.

Dry Vapour Unit
Atmosferische ontgeuring zonder water. Geschikt voor binnen en buiten toepassingen op slibopslagtanks, afvalwaterzuiveringsbassins, slibontwateringsgebouwen en slibtransport.

Vetophoping in rioolgemalen en in rioolwaterzuiveringsinstallaties kan voor veel extra werk zorgen als deze vetten de pompen en leidingen verstoppen of zich hechten aan wanden en andere onderdelen van afvalwaterbehandelingssystemen zoals b.v. slibtransferbuizen. Met behulp van MicroCat-BioPOP of MicroCat-DNTRF zijn deze problemen te voorkomen.

Microcat-BioPOP
Ideaal geschikt voor gebruik in vetafscheiders, buffertanks, pomp- & rioolgemalen en rioolbuizen die te kampen hebben met geurproblemen en/of ophoping van vetten. De  MicroCat®-BioPOP’s zijn ontwikkelt voor eenvoudige plaatsing, bevestiging en verwijdering via een touw of ketting in dergelijke systemen. Een MicroCat®-BioPOP heeft een gemiddelde levensduur van 2 tot 3 maanden. Het blok lost langzaam op in water en laat continue vetafbrekende bacteriën vrij die het vet in het systeem afbreken tot CO2 en water.

MicroCat-DNTRF
Een geconcentreerd microbieel poeder voor industriële toepassing. Geschikt voor het verstoppingsvrij houden van pompputten, slibleidingen en vetafscheiders.

Zeptodrop BCA
Snelle hulp bij slibverlies en lozingsnorm overschrijding
Door de toename van hevige regenbuien worden r.w.z.i.’s steeds vaker hydraulisch overbelast. Dit kan resulteren in slibuitspoeling met als gevolg overschrijding van de lozingsnormen op het gebied van zwevende stoffen en chemisch zuurstof verbruik (C.Z.V.)

Zeptodrop BCA producten is een zeer effectief vlokmiddelen op basis van poly aluminium chloride verbindingen in combinatie met organische en anorganische additieven. Deze productrange is speciaal ontwikkelt voor zeer snelle reactie onder de meest extreme omstandigheden.

Met behulp van onze speciale doseeropstellingen, die zowel in bestaande gebouwen of in containers geplaatst kunnen worden, kan een noodvoorziening worden ingericht die eenvoudig ingeschakeld kan worden op het moment dat slibuitspoeling dreigt.

Onze afvalwaterbehandelingsspecialisten komen graag eens bij u langs om te inventariseren welke oplossing voor u het meest van toepassing is.

MicroCat producten ter ondersteuning van de biologie
De biologie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan als gevolg van giftige puntlozingen van slag raken en zelfs volledig instorten. Met name nitrificerende bacteriën zijn bijzonder gevoelig voor dergelijke gebeurtenissen. MicroCat producten vormen een effectief middel om een snelle herstart van de biologie te realiseren of, indien men de problemen ziet aankomen, de giftige stoffen af te breken voordat deze onherstelbare schade aanrichten.

Er zijn verschillende MicroCat® formuleringen voor o.a.:

 • Herstel van de nitrificatie
 • Aanpak van en preventie van draadvormige micro-organismen vorming
 • Afbraak van specifieke chemische verbindingen afkomstig van industriële lozingen
 • Slibmassa reductie

Deze oplossingen zorgen vaak voor een besparing op het gebied van chemicaliënverbruik waardoor ze passen in een duurzamere manier van afvalwaterzuivering.

Antischuimmiddelen
Direct effectieve schuimvermindering. Biologisch afbreekbaar voor verschillende vormen van schuim waaronder ook schuim veroorzaakt door draadvormige micro-organismen.

MicroCat-SBP Technologie – Eenvoudige bioaugmentatie!

QM Environmental Services Nederland heeft in samenwerking met international partners gewerkt aan het vereenvoudigen van het doseren van haar microbiële producten in afvalwaterzuiveringen.

De SBP capsules zijn uitgerust met micro-membranen en voorzien van MicroCat bacteriën. De capsules werken als een Membraan Bioreactor. De membranen houden de MicroCat bacteriën in de capsule, gescheiden van het afvalwater.

Afvalwater en verontreinigingen passeren de membranen zodat de bacteriën in de capsules gevoed worden en de verontreinigingen worden afgebroken.

De SBP capsules vormen een kleine bioreactor (Small Bioreactor Platform) en vormen een alternatief voor dagelijkse bacterie doseringen voor afvalwaterzuiveringen die gebruik maken van bioaugmentatie. De capsules hebben een levensduur van 1 tot 2 maanden waardoor 1x per maand bijvullen van de geperforeerde kooi waarin de capsules worden vastgehouden nodig is. De kooi wordt met behulp van een takel in het afvalwater gehangen.

Voor meer informatie download onze brochure.

 

qPCR Analyse / Biologische Afbraaktesten (Aeroob / Anaeroob)

QM Environmental Services Nederland biedt een uitgebreide service aan in het geval van operationele problemen in uw afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze service bestaat uit een locatiebezoek, qPCR analyses om de biomassa van uw zuivering in kaart te brengen en zo het problem te identificeren.
Uit de gegevens van dit onderzoek wordt dan een structurele oplossing voor de problemen ontwikkeld. Deze oplossing kan bestaan uit het adviseren van operationele wijzigingen, het doseren van een product (biologisch en/of chemisch) of hardware matige aanpassingen aan het systeem.
 Voor meer informatie download onze brochure.

 

Sporenelementen analyse / Optimalisering Methaan opbrengst
Probleemanalyse (Co, Mo, Ni, Se, …) en indien nodig een voorstel voor supplement mengsel.

IJzerzouten
Ondersteuning van pellet vorming en verwijdering van toxisch sulfide / H2S.

In ontwikkeling: Aquarel Biocoagulant
Bindt zwevende stoffen in het geval van incidenten direct in het pelletslib.

IBA-systemen zijn rioolwaterzuiveringen in het klein. IBA-systemen kunnen in principe dezelfde problemen ondervinden die een grote r.w.z.i. ervaart. Vaak zijn deze problemen echter niet zichtbaar omdat het systeem zich onder de grond bevindt. Pas als er geurhinder optreedt of als het effluent een vreemde kleur heeft worden problemen ervaren. Ook wanneer het IBA-systeem afvalwater ontvangt van mensen die veel medicijnen gebruiken zoals antibiotica of cytostatica (chemokuren) kan de biologie van de IBA sterk ontregelt worden.

MicroCat- producten kunnen worden ingezet om de biologie van een IBA snel en betrouwbaar op te starten en te onderhouden. Geuroverlast wordt op deze wijze voorkomen en het systeem blijft op deze wijze optimaal functioneren.

MicroCat producten zijn toepasbaar in Klasse 1 (septic tank), 2 (septic tank + beluchting voor CZV-verwijdering) en 3A (septic tank + beluchtingstank voor CZV en stikstofverwijdering) systemen. Met behulp van onze Aquarel producten kunnen ook Klasse 3B systemen worden geholpen bij de fosfaatverwijdering.

Voor IBA-systemen die afvalwater met medicijnresten ontvangen leveren wij MicroCat-HX. Dit product is speciaal ontwikkelt voor toepassing in extreem giftige omstandigheden.