Vergisting

Anaerobe vergisting is een reeks van processen waarbij micro-organismen biologisch afbreekbaar materiaal afbreken onder de afwezigheid van zuurstof. Het proces wordt toegepast voor zowel industriële als communale doeleinden om afvalstromen te verwerken en energie op te wekken. Bekende vergistingstoepassingen zijn co-vergisting van dierlijke mest in combinatie met plantaardig materiaal in de agrarische sector, vergisting van GFT-afval en de vergisting van rioolwaterzuiveringslib.

Als onderdeel van een geïntegreerd afval managementsysteem vermindert de anaerobe vergisting de uitstoot van landfill gas naar de atmosfeer. Anaerobe vergisting wordt veel gebruikt als groene energievoorziening omdat het proces een biogas produceert dat rijk is aan methaan dat geschikt is voor energieproductie, wat helpt bij het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het nutriënt rijke digistaat dat geproduceerd wordt tijdens het proces kan gebruikt worden als meststof in de landbouw.

Het vergistingsproces begint met de bacteriële hydrolyse van het te vergisten materiaal om zo de onoplosbare organische polymeren, zoals carbohydraten, af te breken en ze beschikbaar te maken voor andere bacteriën. Acidogene bacteriën zetten de suikers en aminozuren om in koolstofdioxide, waterstof, ammoniak en organische zuren. Acetogene bacteriën zetten deze organische zuren om in azijnzuur, extra ammoniak, waterstof en koolstofdioxide. Ten slotte zetten de methanogene stammen deze producten om in methaan en koolstofdioxide.

Toch ondervinden anaerobe vergistingssystemen van tijd tot tijd operationele problemen, zoals:

 

  1. Verzuring – veroorzaakt door de opbouw van zuur met simultane vertraging of stilstand van de biogasproductie
  2. Vet ophoping – veroorzaakt door de ophoping van onoplosbare materialen aan het oppervlak van de vergistingsinstallatie
  3. Schuimvorming – veroorzaakt door draadvormige (filamenteuze) bacteriën die met het biologische slib vanuit de beluchtingstank van de afvalwaterzuivering in de vergistingsinstallatie terecht komen.
  4. Nutriënt onbalans – veroorzaakt door een tekort aan bepaalde belangrijke micronutriënten. Dit vertraagt het slib stabilisatie proces.
Producten

QM Environmental Services Nederland biedt oplossingen aan die kunnen helpen bij het oplossen en voorkomen van deze problemen en kunnen helpen bij het optimaliseren van uw vergistingssysteem.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

A) Startpakket Sporenelement analyse.
Incl. deficiëntie analyse en productvoorstel

  • Analyse van 2 monsters op in totaal 13 sporenelementen
  • Benoeming van de tekorten
  • Indien nodig: Aanbeveling van een sporenelement mix en advies over het gebruik

B) Controleanalyse Sporenelementen dosering

  • Voor de controle en het toezicht op veranderingen of accumulatie in de sporenelement concentratie

Nutriëntenmengsel voor anaerobe vergistinginstallaties

Verbetert de prestaties van anaerobe vergistinginstallaties. Versterkt de afbraak van vetten en verhoogt de gasproductie

Vloeibaar biocompatibel antischuimmiddel voor het onder controle houden van biologisch gevormde schuimlagen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het is geformuleerd voor toepassing in beluchtingtanks en vergistinginstallaties om schuimvorming te onderdrukken zonder de biomassa te remmen in haar activiteit of andere negatieve neveneffecten te veroorzaken die vaak met de toepassing van conventionele antischuimmiddelen geassocieerd worden.

Een natuurlijk product dat resulteert in een verbeterd ecosysteem in de vergister. De in de vergister aanwezige micro-organismen, die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van organisch materiaal en hun energie uit deze omzetting halen, kunnen optimaal werken door de het gebruik van QM-BioStym. Dit resulteert in een verbeterde methanogene fase van het vergistingsproces hetgeen zorgt voor een hogere biogas opbrengst. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onafhankelijk van het vergistingsreactorvolume een toename van 5 tot 25% aan biogasproductie bereikt wordt.