Slurry behandeling

Tijdens het behandelen van afvalwater, komen er reststromen vrij die niet direct geloosd of verwerkt kunnen/mogen worden. Om de te verwerken hoeveelheid te verminderen worden deze reststromen behandeld. Het onbehandeld verwerken van deze reststromen is erg kostbaar en slecht voor het milieu. In vele gevallen behelst het een waterige stroom van minimaal 80% water. Het behandelen wordt gedaan door het toevoegen van coagulanten en flocculanten. H2S vorming treedt meestal op in druk/persrioleringen waar geen lucht in het systeem aanwezig is.

Door het toevoegen van coagulanten worden kleine vlokjes gevormd die vervolgens door flocculanten aan elkaar “gelijmd” worden. Door het vormen van grote vlokken kan de slurry bezinken waardoor “vrij water” ontstaat. Vervolgens kan voor een verdere ontwatering gekozen worden.

Door het toepassen van deze techniek kan de hoeveelheid af te voeren slurry met meer dan 95% gereduceerd worden.

QM Environmental Services Nederland levert een uitgebreid pakket flocculanten en coagulanten, waaronder Aquarel en QMFloc producten, om uw slib zodanig te behandelen dat het optimaal te ontwateren is en uw kosten voor slibverwerking en afvoer minimaal blijven.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.