Effectieve probleemoplossing bij afvalwaterzuivering

R

Voor een milieurvriendelijke en duurzame oplossing

R

Oplossingen voor veel door de mens veroorzaakte problemen

R

Onze oplossingen zijn tijd-, arbeid- en kostenbesparend

Effectieve probleemoplossing op het gebied van afvalwaterzuivering is een van de specialiteiten van QM Environmental Services Nederland in Den Haag. Tijdens alle afvalwaterzuiveringsstappen zijn er verschillende operationele problemen waar u tegenaan kunt lopen. Wij bieden het juiste product en een effectieve probleemoplossing aan om problemen op het gebied van afvalwaterzuivering op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Probleemoplossing voor diverse operationele problemen bij afvalwaterzuivering

De producten die we bij QM Environmental Services aanbieden, zijn allemaal ISO-gecertificeerd. De middelen zijn ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek en zijn van hoogwaardige kwaliteit. Onze producten zorgen voor een effectieve en milieuvriendelijke probleemoplossing bij afvalwaterzuivering. Zo kunt u deze bij de volgende operationele problemen inzetten:

  • Verminderde verwijdering van vaste stoffen in primaire zuiveringssystemen
  • Slechte slibbezinking als gevolg van draadvormige micro-organismen (lichtslib)
  • Verstoppingen van slibleidingen als gevolg van vetophoping
  • Vetophoping in beluchtingstanks
  • Fosfaatverwijdering
  • Slibontwatering

Op basis van uw probleem op het gebied van afvalwaterzuivering bedenken de experts van onze organisatie een effectieve probleemoplossing. We denken met u mee en geven eerlijk advies op maat. Alleen wanneer een product echt werkt, bieden we dit aan.

Behandeling van vetophopingen

Behandeling van schuimvorimg

Behandeling van lichtslib

Nitrificatie & Denitrificatie optimalisatie

H2S reductie in voorbezinking en slibverwerking

Op- & herstart van installaties. Verbetering BZV-verwijdering en afbraak van toxische stoffen

Slibmassa Reductie

Bespreek uw situatie met onze experts

Heeft u interesse in onze producten voor het verhelpen van uw problemen? Neem dan contact met ons op en bespreek uw situatie. U bereikt ons via +31-858771365. Naast afvalwaterzuivering bieden we ook effectieve probleemoplossing bij andere verontreinigingen. Denkt u hierbij aan algen in de vijver, ontluchting van het riool en geurcontrole.

Contact

AVG

Bezoek ons

QM Environmental Services Nederland B.V.
Henricuskade 123A

2497 NB Den Haag

Contacteer ons

Tel: +31-858771365
Fax: +31-847466328
E-mail: info@qmes.nl

i

Bedrijfsgegevens

KvK nr. 70697590
BTW nr. NL858425968B01

IBAN no: NL45RABO0327738480
SWIFT/BIC code: RABONL2U