CleanER™

CleanER™ nulwaardig ijzer (ZVI) media levert tot 100% meer oppervlakte, reactiviteit en levensduur voor uw meest circulaire in-situ chemische reductie (ISCR) saneringsproject.

CleanER™ nulwaardig ijzer (ZVI)
CleanER. BettER. FastEREnvironmental Remediation

Höganäs Environment Solutions’ (HES) CleanER-media wordt vervaardigd met behulp van geavanceerde poedermetallurgietechnologieën, die een groter oppervlak en een grotere reactiviteit opleveren in vergelijking met traditionele ZVI. Höganäs, de grootste wereldwijde fabrikant van ijzerpoeder, heeft meer dan 1000 patenten gekregen om het ijzerdeeltje te manipuleren om gespecialiseerde producten te creëren voor een breed scala aan industrieën. Met de productlijn CleanER brengt HES deze technologie naar de bodem- en grondwatersanering. CleanER-producten variëren in groottes van 5 μm tot 2.000 μm en zijn geschikt voor elk scenario voor corrigerende behandeling met reductieve chemie.
Doelverontreinigingen Toepassingsmethode
  • Gechloreerde koolwaterstoffen (PER, TRI, etc..)
  • Bodeminjectie
  • Zware metalen (Selenium, Chroom, Lood, Arseen, etc..)
  • Soil blending
  • Radionucliden
  • Permeabele reactieve barrière (PRB)

 

CleanER-producten vallen in de volgende categorieën:

IJzer afgeleid van een chemische elektrolyse-oplossing die ijzerverbindingen bevat, wat het ijzer met de hoogste zuiverheid op de markt oplevert.
Zuiver nieuw ijzer geproduceerd door de verbranding van ijzererts en cokesbries met een zuiverheid van meer dan 98%
IJzer geproduceerd door een stroom gesmolten metaal door een waterstraal te persen

Abiotische β-eliminatie
Ontworpen om de β-eliminatie te maximaliseren, beperkt CleanER nulwaardig ijzer de productie van schadelijke dochterproducten die kunnen ontstaan tijdens hydrogenolyse. Hydrogenolyse is de opeenvolgende vervanging van chloride-ionen door waterstof, waarbij verbindingen worden gevormd zoals cis-DCE en VC, deze zijn giftiger en snelheidsbeperkend tijdens biotische afbraak. Bij β-eliminatie worden twee chlooratomen vervangen door een drievoudige binding tussen de koolstoffen, waardoor een acetyleengroep wordt gevormd. Gechloreerde acetylenen zullen snel worden afgebroken met nulwaardig ijzer waarbij onschadelijk etheen of ethaan gevormd wordt. Alle CleanER-producten zijn ontworpen om de vorming van giftige bijproducten te minimaliseren.

CleanER productenoverzicht